Home Bookmark us Contact Help


Site News

Kopiranje kodova:
Ispod svakog slova ili slike imate HTML i BB Code.
Dovoljno je samo jednom kliknuti u polje i cijeli HTML ili BB Code će biti označen. Poslije toga kliknte desnim i kopirate označeni code.
HTML ili BB Code možete kopirati i sa Control+C, prvo lijevi klik u polje pa onda na tastaturi Control i slovo C.

© 2007 Animacije.ljubavna.com & Ljubavna.com